Logo CBR

Mooi resultaat bij OR verkiezing

Geplaatst op zondag 14 juni 2015 @ 15:56

Bij de OR verkiezing 2015 hebben we als Gilde bij de afdeling Rijvaardigheid een mooi resultaat behaald. Van de 7 verkiesbare posities bij Rijvaardigheid worden er 3 posities door onze mensen bezet. Wij wensen onze gekozen OR-leden , Leon Aronius, Henny Putker en Jaco Harteman, voor de komende zittingsperiode heel veel succes.

Verkiezing Ondernemingsraad CBR.

Geplaatst op maandag 11 mei 2015 @ 22:14

Dit jaar vinden er weer verkiezingen plaats voor de ondernemingsraad van het CBR. De ondernemingsraad is een belangrijk orgaan, een orgaan dat de directie adviseert en controleert. Het gaat daarbij om belangrijke onderwerpen die het CBR, en daarmee dus ook u, direct raken. Het Gilde heeft op dit moment twee vertegenwoordigers in de ondernemingsraad zitten. Voor de komende periode hoopt Het Gilde dit aantal te kunnen verdubbelen. Des te meer afgevaardigden Het Gilde aan de ondernemingsraad kan leveren, des te beter Het Gilde uw belangen kan behartigen.

Stem daarom tussen 4 en 11 juni 2015 op een kandidaat van Het Gilde.

Via onze kieslijst zijn de onderstaande personen verkiesbaar:

  1. De heer Leon Aronius
  2. De heer Henny Putker
  3. De heer mr. Jaco Harteman
  4. Mevrouw Nynke Zandberg – van der Meer

Samen staan we sterk. Stem daarom tussen 4 en 11 juni op een kandidaat van Het Gilde!

Ondernemingsraad verkiezing 2015

Geplaatst op vrijdag 20 maart 2015 @ 15:03

Tussen 4 en 11 juni worden er weer verkiezingen gehouden voor de Ondernemingsraad van het CBR. De ondernemingsraad is een belangrijk orgaan dat de directie controleert en adviseert over belangrijke zaken. Zaken die onze organisatie, en daarmee ook ons, direct raken.

Het Gilde is nu goed vertegenwoordigd in dit belangrijke orgaan en dat willen wij graag zo houden. Alleen op deze manier kan Het Gilde onze belangen nog beter behartigen.

 

Nominaties

Tussen 23 maart en 1 april is het mogelijk om personen te nomineren die jullie geschikt vinden om onze belangen in de ondernemingsraad te behartigen. Dit kan iedereen zijn binnen rijvaardigheid. Personen die veel nominaties krijgen zullen benaderd worden om op de definitieve kieslijst van Het Gilde te worden geplaatst. Let op! Een nominatie is nog geen stem. Stemmen doet men pas tussen 4 en 11 juni op een persoon die op de kieslijst staat nadat deze persoon is genomineerd. Over het nomineren van personen ontvangen jullie nog een aparte mail van de ondernemingsraad zelf.

Verkiezingen

Het bestuur van Het Gilde zal uiterlijk op 18 mei a.s. met een kieslijst komen. Op deze lijst zullen dus kandidaten staan die onze belangen (wederom) in de ondernemingsraad willen vertegenwoordigen.

Mocht er iemand, naast onze huidige vertegenwoordigers, namens Het Gilde in de ondernemingsraad willen plaatsnemen, dan kan hij / zij voor 1 mei 2015 een mail zenden aan: cbr.hetgilde@gmail.com

 

Samen staan we sterk.

 

Stem daarom tussen 4 en 11 juni op een kandidaat van Het Gilde.

 

Principeakkoord Cao 2015 goedgekeurd.

Geplaatst op dinsdag 20 januari 2015 @ 23:14

Het principeakkoord voor een éénjarige Cao 2015 is al op 4 december afgesloten en de afgelopen periode hebben we van veel van onze leden vragen voorgelegd gekregen over de pilot rond de lease auto en alles wat daarmee samenhangt. Half januari hebben we na het gedeeltelijk wegwerken van een aantal onduidelijkheden de stemming over de Cao kunnen houden. Onderhandelingen over een nieuwe Cao is altijd een zaak van geven en nemen en gelukkig hebben onze leden hiervoor begrip kunnen opbrengen. Een van de belangrijkste punten voor ons en de andere bonden was de verlenging van het Sociaal Plan.

Exact 80 % van de stemmen heeft voor de nieuwe Cao 2015 gekozen. Binnenkort gaan de gezamenlijke bonden van start met het werken aan de juiste cao-teksten.

Principeakkoord CBR Cao 2015.

Geplaatst op dinsdag 30 december 2014 @ 15:07

Het principeakkoord tussen het CBR en de 3 bonden (Het Gilde, De Unie en FNV) is ondertussen bekend gemaakt op de site van het CBR. Op de ALV in december hebben we helaas geen stemming kunnen houden omdat er nog de nodige onzekerheden waren. Begin januari komen we hierop terug om de stemming over het principeakkoord alsnog te houden.
Cao-onderhandelingen zijn meestal een zaak van wat geven en nemen:
Zo is het recht op fixatie afgeschaft, maar er kan op sociale gronden wel een verzoek tot fixatie worden gedaan. De leeftijdsfixatie gebeurt niet ineens op 1 januari maar gaat in overleg met de leidinggevende.
Het recht op doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd hebben we kunnen handhaven door een concessie te doen dat de ADV-dagen evenredig over het jaar verdeeld mogen worden in overleg tussen medewerker en leidinggevende.

PrincipeAkkoord
4 december 2014

(meer…)