Logo CBR

Hoofdlijnen principe-akkoord CAO CBR.

Geplaatst op zondag 7 december 2014 @ 13:09

Donderdag 4 december hebben CBR en de vakbonden na goed en constructief overleg een principeakkoord bereikt. Het akkoord betreft een cao met een looptijd van één jaar: van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.

Het akkoord voorziet in een structurele loonsverhoging van 0,66 procent per 2 januari 2015, zijnde het werkgeversgedeelte van de verlaging van de pensioenpremie, en een structurele loonsverhoging van 2 procent per 1 april 2015. Ook is overeengekomen om het huidige sociaal plan met een jaar te verlengen tot 1 januari 2017.

Het uitgewerkte principeakkoord volgt in de nieuwsbrief.

Algemene Leden Vergaderingen en Update CAO

Geplaatst op donderdag 27 november 2014 @ 17:37

Voor we het weten zijn we al weer toe aan de Algemene Ledenvergadering op 17 december 2014 in Leusden. Zijn er nog actuele vraagstukken  dan verzoeken wij jullie die uiterlijk 1 december aan het secretariaat door te geven. (secretariaat.gilde@gmail.com). Dan kunnen we ze nog op de agenda plaatsen.

In het CAO overleg van 26 november was het belangrijkste agendapunt “Het Mobiliteitsbudget”. Alle mogelijkheden zijn nog eens nader onder de loep genomen en het CBR komt zo spoedig mogelijk met een concreet voorstel voor het volgende overleg op 4 december. Hopenlijk kunnen we op de ALV een CAO uitkomst in stemming brengen. We gaan uit van een ruime opkomst, dus tot ziens op 17 december in Leusden.

Algemene Ledenvergadering Het Gilde

Geplaatst op dinsdag 18 november 2014 @ 22:53

In de komende weken staan er nog 2 CAO bijeenkomsten gepland tussen de gezamenlijke bonden (Het Gilde, De Unie, FNV) en het CBR. Daarna staat er nog een Algemene Ledenvergadering gepland op 17 december om 19.00 in Leusden. Misschien kunnen we tijdens de ALV ook de uitkomst van het CAO overleg bespreken en eventueel in stemming brengen. Kortom een hele goede reden om deze datum in je agenda te reserveren en in grote getalen naar Leusden te komen. Tot spoedig ziens in Leusden!

CAO Overleg in goede sfeer gestart.

Geplaatst op maandag 3 november 2014 @ 22:39

Het eerste overleg voor een nieuwe CAO heeft vandaag in een goede sfeer plaatsgevonden. Het CBR en de 3 bonden hebben hun voorstellen uitvoerig kunnen toelichten. De voorstellen van Het Gilde voor de CAO per 1 januari 2015 zijn na de binnengekomen reacties:
1. Looptijd 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016, kortere looptijd bespreekbaar
2. Loonontwikkeling 2 x 2,5 % per jaar.
3. Duurzame inzetbaarheid
4. CAO á la Carte; arbeidsvoorwaarden afstemmen op persoonlijke en individuele wensen van medewerkers.

Het volledige voorstel wordt aan onze leden per mail toegestuurd.

Het eerstvolgende CAO overleg vindt plaats op 26 november 2014.

CAO Onderhandelingen van start.

Geplaatst op donderdag 2 oktober 2014 @ 11:20

Het is weer najaar en de eerste CAO onderhandelingen gaan weer van start op de volgende data: 16 oktober, 3 en 26 november en misschien kunnen we 4 december de CAO Onderhandelingen 2015 afsluiten met een mooi pakketje van Sinterklaas en zijn gekleurde Pieten. Hebben jullie voorstellen waar we speciaal op moeten letten dan horen we dit graag via het secretariaat.